Friday, April 29, 2011

"Pasensya" by Mga Anak ni Aling Juana

Para sa mga manggagawa ngayong Mayo Uno!

Ang "Pasensya" ay isinulat nina Mary Jane Alejo at Ericson Acosta, at tinugtog dito ng bandang Mga Anak ni Aling Juana.

No comments:

Post a Comment