Wednesday, April 6, 2011

Free Ericson

by: Mykel Andrada


Una kong nakilala si Ericson Acosta noong Academic Year 1999-2000 sa UP Diliman, pag bumibisita siya sa Kule o sa Vinzons, o kaya’y aktibong kumakanta, nagkukuwento, at marami pang iba. Maganda ang mga tula at kanta na nilikha ni Ericson. Masayahin rin siya at minsan akong inireto sa isang kapwa tibak. Ang isa sa pinaka-hindi ko malilimutang pag-uusap namin ay nagpapaliwanag siya tungkol sa silbi ng kultura bilang instrumento ng pagpapalaya. more>>

No comments:

Post a Comment