Sunday, April 10, 2011

Monumento

(kay Ericson Acosta)

ni Kislap Alitaptap

17 Pebrero 2011/0236H


Matagal nang walang nagtatabas

Ng damo sa palibot ng Monumento.

Naungusan ng dagdag pasaheng piso

Ang pagpapalit ng pinturang nakasuot

Sa bandila,

At tabak,

At ng Katipunero.

Ganito ang Monumento

Ngayon,

Ericson.

Karaniwang panoorin

Na lang ito,

Sa mga estudyante,

Mga tsuper,

At mga pasahero.

Oo, karaniwan...

Gaya ng karaniwang

Paglalamay dito ng mga kandila,

Pagpapakilala ng mga karatula,

At pagsisikap ng mga mandudula.

Tutugisin ng panahon ang Monumento.

Ang ulan ay magpapakabato

Upang talupan ito

Ng diwang sinasaludo.

Bibigwasan ito ng pagkalimot,

Pupulaan ng mga nababagot,

At hahayaang maakyat ng lumot.

Ngunit, walang makakapagtago

Ng katiyakang

Ang bandila,

Ang tabak,

At ang Katipunero,

Ay Ikaw.

Nabubuhay,

Nagpapakatatag

At magpapakatatag.

No comments:

Post a Comment