Thursday, October 27, 2011

Sulat kay Ericson mula kay Bibeth Orteza


Binasa ng batikang aktres, manunulat at direktor na si Bibeth Orteza ang sulat na ito para kay Ericson Acosta sa "Kumustahan mula sa Piitan" ng Concerned Artists of the Philippines nitong Oktubre 14, 2011 sa NCCA Intramuros.

Narito ang orihinal na sulat sa
Waray (katutubong wika sa Silangang Kabisayaan), at ang salin sa Filipino. Ipinanganak si Orteza sa Catbalogan, Samar, ilang bayan ang layo sa Calbayog City kung saan kasalukuyang nakapiit si Ericson.


Oct. 14, 2011

Maopay nga adlaw, Ericson.

Nacabati aco han recording han emo nga canta, han mga emo la solo, ngan an ha mag-opod camo ni Nato Reyes. Mag-opay nga mga carantahon; con may masiring nga diri malipay, sisidngan nga an ongod nga calipayan het ticang ha camatuoran.

Naawod aco nga deda ca ha Samar na-dacop.

Pera ca-beses na ene nga pagca-awod. An ona han pagca-posil ni Dr. Bobby de la Paz deda lewat ha Calbayog. Ada pa lewat an pagdaog ni Fernando Poe Jr. ha elecsyon ha pagca-presidente han 2004, ca-tima iguinlabog na la an ongod nga resolta. Ada pa an pagdaog han mga malimbong ha iba-iba nga parte han tibuoc nga isla. Maaram hera con heno han nabaligya han mga boto, maaram han langit con heno het mga perestehon nga napalit han mga boto.

Orhi co nga pagcada, damo pa’t mga carsada nga waray pa ca-semento, pero na-release na cono an pondo. Damo pa’t mga baryo nga waray coryente, waray escoylahan para ha cabataan, waray mga medisina ha ospital, damo nga labi pa ha damo nga waray para ha mga Waray-waray.

Naawod aco, Ericson, nga icaw, nagqui-quiquinada para magsorat ngan mangoha han inspirasyon ha dere na nacacapanhatag han inspirasyon ha heya mismo nga mga tawo.

Nahihiya ako, Ericson, na ako na diyan pa sana sa Justice Quonset Hut sa Catbalogan ipinanganak, naririto lang, at ikaw ang nariyan.

Naawod aco, Ericson, nga aco nga deda pa conta ha Justice Quonset Hut ha Catbalogan natawo, a-ade la, ngan icaw han a-ada.

Naawod aco, Ericson, nga aco, cay may ngaran, nag Outstanding Samarnon, doha pa ca beses, seguro cay an acon apoy nag Tresorero Provincial, het acon tatay nag Provincial Fiscal, het acon nanay nag Miss Catbalogan, ngan aco nag-artista, pero ano man lewat han outstanding nga nahimo co, compara han ha emo na hemo ngan mga hehemoon pa?

Naawod aco, Ericson, por eso, mabolig aco nga manguita han mga ca-oropod nga mga artista nga magyayacan, magra-rally, mag-aaringasa hasta ha macagawas ca. Ene nga butones — dere co na ene hohocason hasta macagawas ca. Maqui-quigyacan aco ha con heno nga mamamati dede ha gobyerno nga ene, hasta macagawas ca.

Waray opay han pagca-awod con hasta ha awod la.

Ayaw cabaraca, Ericson, con ano pa’t acon mahihimo, sereng la.

A-ade la cami. Waray ha amon ma-atras.


Amo la.

BibethOct. 14, 2011

Magandang araw, Ericson.

Nakarinig ako ng recording ng mga kanta mo, ng iyong mga solo at ‘yung magkasama kayo ni Nato Reyes. Maganda ang mga kanta. Kung may magsabi na hindi masaya, sabihan na ang tunay na kasiyahan ay iyong mula sa katotohanan.

Nahihiya ako na sa dyan ka pa sa Samar dinakip.

Ilang beses na itong hiya na ito. Ang una sa pamamaril kay Dr. Bobby dela Paz diyan din sa Calbayog. Nariyan din ang pagkapanalo ni Fernando Poe Jr. sa eleksyon ng pagkapangulo noong 2004, na pagkatapos ay ibinasura lang ang tunay na resulta. Nariyan din ang pagkapanalo ng mga kaduda-duda sa iba’t ibang bahagi ng buong isla. Alam nila kung sino ang nagbenta ng mga boto, alam ng langit kung sino ang mga namemesteng bumibili ng mga boto.

Noong huli akong pumunta riyan, marami pang kalsada ang hindi nasesemento, pero na-release na raw ang pondo. Marami pang mga baryo ang walang kuryente, walang eskwelahan para sa mga bata, walang mga gamot sa ospital, marami’t sobra pa sa marami ang wala para sa mga Waray-waray.

Nahihiya ako, Ericson, na ikaw, pumupunta riyan para magsulat at kumuha ng inspirasyon sa hindi na nakapagbibigay ng inspirasyon sa sarili niyang mga tao.

Nahihiya ako, Ericson, na ako, dahil may pangalan, nag-Outstanding Samarenyo, dalawang beses pa, siguro dahil ang lolo ko naging Provincial Treasurer, ang tatay ko naging Provincial Fiscal, ang nanay ko Miss Catbalogan, at ako nag-artista, pero ano nga ba ang outstanding sa mga nagawa ko, kumpara sa mga nagawa mo na at gagawin mo pa?

Nahihiya ako, Ericson, kaya tutulong ako sa paghanap ng makakasamang mga artista na magsasalita, magra-rally, mag-iingay hanggang sa makalaya ka. Itong pin na ito – hindi ko na ito tatanggalin hanggang sa makalaya ka. Makikipag-usap ako sa sinumang makikinig sa gobyernong ito, hanggang sa makalaya ka.

Walang saysay ang kahihiyan kung hanggang sa hiya na lang.

Huwag kang mag-alala, Ericson, kung ano pa ang magagawa ko, magsabi ka lang.

Naririto lang kami. Wala sa aming aatras.

Ito lang.

Bibeth

No comments:

Post a Comment