Friday, May 13, 2011

Bawat Araw ni Bonifacio Ilagan

Si Bonifacio Ilagan sa screening ng "Dukot" sa The Netherlands.
Isinulat ni Ilagan ang screenplay ng pelikulang "Dukot" sa ilalim ng direksyon ni Joel Lamangan.


BAWAT ARAW


(Kay Ericson Acosta sa kanyang ikatlong buwan sa piitan)


Bawat araw na piitin

ng estado at gobyerno si Ericson Acosta

ay isang araw ng inhustisya.


At isang araw ng paghihimagsik.


Bawat araw na iwalay siya

sa mga anakpawis at pamilya

ay isang araw ng kalupitan.


At isang araw ng paglaban.


Bawat araw na yurakan

ang kanyang mga karapatan

ay isang araw ng pandarahas.


At isang araw ng aklasan.


Bawat araw na piitin

ng estado at gobyerno si Ericson Acosta

ay isang araw ng dalamhati.


At isang araw ng paglikha.


Mag-aklas. Lumaban.

Maghimagsik. Lumikha.

Tumataga sa batuhan

bawat krimen ng kaaway

bawat araw ay bilangin

papalapit sa paglaya.

No comments:

Post a Comment